Met je kind naar je huisarts

Ook met je kind kun je voor gezondheids- en andere problemen in de eerste plaats bij je huisarts terecht. Je huisarts heeft een ruime basiskennis over alle gezondheidsaspecten en mogelijke ziektes van je kind. Hij is opgeleid om je kind “van baby tot puber” op te volgen.. Hij kan de vaccinaties toedienen en het schema vervolledigen, de groei van je kind volgen en weet wat te doen bij de meeste ziektes en ongevallen. Indien nodig zal hij je kind tijdig naar de juiste specialist doorverwijzen.

Vaccinaties

Het basisschema voor vaccinaties wordt vastgelegd door de overheid op grond van wetenschappelijke studies en het advies van experts. Je huisarts kan op eenvoudige vraag beschikken over vaccins die door de Vlaamse overheid gratis worden verdeeld, net zoals bij de andere gezondheidszorgers. Hij is vertrouwd met vaccinaties, kan je uitleg geven over het beschermend effect en weet wat te doen bij problemen.

Opvolgen van de groei

Het meten en wegen van je kind kan ook bij je huisarts gebeuren: hij beschikt over de gegevens om de groei van je baby of kind op te volgen (groeicurven van gewicht, lengte en schedelomtrek). Ook de ontwikkelingsstadia op psychomotorisch vlak beoordeelt hij aan de hand van tabellen. Tevens kan hij de nodige onderzoeken doen om de gezondheidstoestand van je kind te evalueren. Bij afwijkingen kan hij je het gepaste advies geven of je doorverwijzen naar de kinderarts.

Voedings- en eetproblemen

Niet alleen bij baby’s maar ook bij grotere kinderen kunnen voedings- en eetproblemen voorkomen. Het is belangrijk deze problemen te herkennen en juist te situeren. Je huisarts kan je hierbij helpen met daadwerkelijk advies of verwijst je door naar de juiste specialist: een kinderarts, een diëtist(e), een psycholo(o)g(e), een maagdarmspecialist… Vaak zijn deze problemen niet in één consultatie opgelost: indien nodig kun je ook voor de opvolging bij je huisarts terecht.

Koorts

Koorts komt vaak voor bij kinderen van alle leeftijden. Meestal is dit te wijten aan een infectie. Soms is er ook een verhoogde lichaamstemperatuur zonder dat je kind ziek is, zoals na een zware en lange inspanning. Rustig afkoelen en voldoende drinken is dan de juiste houding. Zelfs bij hoge koorts mag je met je kind naar de huisarts, je hoeft hem dus niet noodzakelijk aan huis te laten komen. Je kunt wel een afspraak maken zodat je niet lang hoeft te wachten. Intussen kun je ook al vragen wat je het beste doet in afwachting van de consultatie. Koorts op zich geeft gelukkig zelden complicaties, zeker bij iets oudere kinderen. Een spoedgeval is het dus bijna nooit. Koorts meten is echter wel belangrijk. Warm aanvoelen betekent niet noodzakelijk dat je kind koorts heeft. Het kennen van de juiste temperatuur is belangrijk voor de opvolging van de ziekte.

Kinderziekten

Je kind wordt tegen vele kinderziekten gevaccineerd; voor andere bestaat (nog) geen vaccinatie of is vaccineren niet nodig. Je huisarts kent deze ziekten en weet hoe ze te behandelen en op te volgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het bij een kinderziekte echt nodig een kind naar het ziekenhuis te brengen: je huisarts weet wanneer dat moet en werkt samen met één of meerdere kinderartsen naar wie hij zo nodig kan verwijzen.

Ongevallen

Voor hechtingen, sommige breuken, verzorging van wonden zoals schaafwonden, brandwonden… kun je meestal bij je huisarts terecht.  Bel bij een ongeval eerst naar je huisarts, dan kan hij je al zeggen welke eerste zorgen je zelf kunt toedienen en kan hij de behandeling al voorbereiden. Zo kan je kind nadien ook rustig worden opgevangen.

Infecties

Infecties zijn de meest voorkomende reden van consultatie bij kinderen van alle leeftijden : luchtwegeninfecties, maag-darminfecties, huidinfecties … Tijdens een infectie is je kind meestal erg ziek, maar het is zelden nodig om onmiddellijk een arts te raadplegen : een rustige consultatie in een vertrouwde omgeving levert vaak een snellere diagnose en een betere behandeling op Je huisarts kan met een eenvoudig onderzoek de diagnose stellen en een behandeling instellen. Hij weet ook wanneer verdere onderzoeken nodig zijn of wanneer het nodig is je kind door te verwijzen naar een specialist. Voor de opvolging van langdurende infecties is je huisarts de best bereikbare persoon, die zo nodig aan huis kan komen.

Psychische en gedragsproblemen

Zelfs deze problemen komen bij kinderen van babyleeftijd tot puberteit (en uiteraard ook daarna) voor. Ze zijn niet altijd eenvoudig te ontdekken en niet steeds opvallend aanwezig. Baby’s hebben enkel hun lichaamstaal, de woordenschat van kleine kinderen is nog niet zo uitgebreid en grotere kinderen durven zich vaak niet te uiten. Ook hier kan je huisarts hulp bieden door zelf het probleem te begeleiden of door je kind door te verwijzen naar een geschikte therapeut.