Laatste nieuws

Hier vindt u de nodige informatie met betrekking tot de praktijkwerking
(corona-informatie, nieuwe artsen, afwezigheden en vakanties, …)

Nieuws

We houden u op de hoogte.

NIEUWE COLLEGA – 30/03/2023

Dokter Astrid De Lamper (huisarts in opleiding) zal ons team versterken en aanvullen vanaf april 2023.

VIHP – 30/03/2023

Vanaf april zal verpleegkundige Sofie Laenen als VIHP werkzaam zijn in onze praktijk.  Ze neemt de taken over Glenn die een nieuwe carrière als steward bij Brussels Airlines is gestart.

Een VIHP kan zelfstandig en in samenwerking met de huisarts diverse taken opnemen in de huisartsenpraktijk.

De VIHP taken zijn gericht op:

 • Preventie
 • Verpleeg – medisch interventies
 • Dossierbeheer en aanspreekpunt

De VIHP van huisartsenpraktijk Gloriant is iedere weekdag aanwezig van 9u tot en met 17u30. Contact kan genomen worden via de digitale agenda of via het algemeen nummer van de praktijk.

De VIHP probeert zoveel mogelijk druk van het multidisciplinair team en meer bepaald de artsen weg te nemen. De taken variëren van telefonische triage tot en met medisch-verpleegtechnische taken. Het coördinerend aspect tussen arts en patiënt is een veelvoorkomend gegeven in het takenpakket.

Waarmee kan je terecht bij Sofie?

 • Triage/consulten acute zorg.
 • Technische prestaties (spirometrie, uitstrijkjes,…)
 • Zorgtraject diabetes.
 • Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
 • Opvolging astma & COPD.
 • Cardiovasculair risico management.
 • Educatieve gesprekken.
 • psychologische en sociale problemen.

De verleende zorgen van de VIHP staan steeds onder toezicht van uw huisarts. De zorg op maat is steeds in samenspraak met uw huisarts om u zo goed en volledig mogelijk te kunnen helpen.

WACHTDIENST – 28/10/2021

Bent u ziek en heeft u dringend een wachtarts nodig tijdens het weekend en op feestdagen?

Dan kan u terecht op Wachtpost Zuid

03/828 09 09 of  via het nummer 1733.

De wachtpost is open van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 7u. En de avond voor de feestdag om 19u tot de ochtend na de feestdag 7u.