Wanneer er geen tijd te verliezen is!

Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, kan u steeds een beroep doen op onze praktijk.

Telefoneer zelf en omschrijf kort de urgentie. Het secretariaat overlegt direct met de arts van permanentie. Zo snel als mogelijk wordt u gebeld met advies.

Voor dringende oproepen is er een beurtrol tussen de artsen, u hebt dus geen keuze van arts.

Zodoende is er steeds een arts met permanentie voor dringende oproepen bereikbaar op het nummer 03/219 00 08

Spoedgeval.

WAT DOET U DUS IN DRINGENDE GEVALLEN?

Uw huisarts bellen. Hij kan alvast telefonisch de ernst van de situatie inschatten en enkele tips en goede raad geven.

Thuis blijven of op consultatie komen. Aan de telefoon zal de huisarts u zeggen wat er vervolgens moet gebeuren. In de meeste situaties kan u naar de dokterspraktijk komen. Daar beschikt hij immers over al het nodige behandelingsmateriaal. In bepaalde gevallen komt de dokter zelf langs.

Verzekeringspapieren niet vergeten. Bij een sportongeval, een ongelukje op het werk of op school breng u best meteen de nodige formulieren voor de verzekering mee.

We laten u niet in de kou staan.

ZELFS ALS DE DOKTER ER NIET IS BENT U TOCH GEHOLPEN

Is uw huisarts toch eens afwezig, dan zorgt hij steeds voor een oplossing.

Huisartsen maken onderling goede afspraken, zodat u als patiënt nooit ver moet gaan om snel geholpen te worden.

De huisarts van wacht brengt altijd uw eigen dokter schriftelijk of telefonisch op de hoogte. Zo blijft uw medisch dossier perfect in orde.

Vlakbij en snel uw huisarts is in de buurt.

UW HUISARTS IS DE DICHTSTBIJZIJNDE SPOEDDIENST

Bij hoogdringendheid hoeft u dus meestal niet lang te wachten. Dringende gevallen krijgen altijd voorrang.

Competent

Uw huisarts kan veel onderzoeken zelf uitvoeren zoals een bloed- en urineanalyse, een elektrocardiogram, … Ook wonden hechten, een spalk aanleggen, een verstuiking verzorgen en gelijkaardige letsels behandelen kan hij zelf.

De beste oplossing voor u

Uw huisarts kent jou beter en kan dus ook het best inschatten wat in uw geval wel – of zeker niet – is aangewezen. Zo vermijd u verkeerde medicatie, onnodige en dubbele onderzoeken en eventueel een overbodige opname in het ziekenhuis. Wanneer nodig verwijzen we u onmiddellijk en zonder tijdverlies door naar de juiste specialist.

Digitaal of telefonisch

AFSPRAAK MAKEN

Afspraken kan u telefonisch maken via 03/219.00.08 of online via de digitale wachtkamer.

Indien u extra tijd nodig hebt, voor een uitgebreider onderzoek, of voor een gesprek, maak dan 2 aansluitende afspraken.

Tarief afspraak : 27 EURO
Tarief dubbele afspraak : 35 EURO
Tarief afspraak na 18h : 31 EURO

Vermeld bij het maken van uw afspraak de reden van contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De secretaresse is eveneens gebonden aan het gedeelde beroepsgeheim en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.